Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21 września 2016 roku

http://pl.chopin.nifc.pl/=files/foto/1/280/m2/7866.jpgzmarł

Śp.

Prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski


Kierownik Zakładu Muzykologii w Instytucie Historii Sztuki UAM

w latach 1975-1999

wybitny muzykolog i badacz polskiego folkloru muzycznego,

człowiek wielkich zasług dla wspólnoty akademickiej i polskiej kultury muzycznej.

 

Profesor Jan Stęszewski przez ćwierć wieku z pasją kształtował profil naukowy i dydaktyczny poznańskiej muzykologii. W czasie swej działalności na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wykształcił kilka generacji muzykologów, pozostawiając po sobie serdeczną pamięć prawdziwego mentora i intelektualnego autorytetu. Zainicjował cykliczne badania i dokumentację tradycji muzycznych różnych regionów Polski i folkloru muzycznego mniejszości polskich poza granicami, był inicjatorem wielu konferencji współorganizowanych przez Zakład Muzykologii UAM, prowadził wykłady gościnne na uniwersytetach polskich i zagranicznych, był współredaktorem szeregu edycji naukowych oraz pomysłodawcą wydawania specjalistycznych publikacji i periodyków. Obok pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Jan Stęszewski prowadził ożywioną działalność w wielu ważnych dla polskiej kultury i nauki gremiach.

 

Rodzinie Pana Profesora

składamy wyrazy serdecznego współczucia

 

Dyrekcja

pracownicy i studenci

Instytutu Muzykologii UAM

 

Msza pogrzebowa za śp. Prof. Jana Stęszewskiego będzie odprawiona w czwartek, 29.09 o godz. 13.30 w Kościele Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu 3 w Warszawie, a uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 15.00 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przy ul. Powązkowskiej 43/45

 

SEKRETARIAT KATEDRY MUZYKOLOGII UAM

ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań
tel. 61 829 14 00
e-mail: muzykolo@amu.edu.pl
pokój 2.67

Godziny otwarcia sekretariatu
poniedziałek – piątek 9.00-14.00
w soboty nieczynne

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO
SEKCJA MUZYKOLOGII

ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań
tel. 61 829 15 44
e-mail: nizina@amu.edu.plAktualizacja: 30.09.2016