mgr Olga Lisiecka


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Muzykologii
ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań


DYŻUR / OFFICE HOURS

pokój 2.52 / Room 2.52
olga.lisiecka@gmail.com
tel.: 697 508 595


Praca magisterska / Master's Thesis: Kompozycje religijne Františka Xavera Brixiego w XVIII-wiecznych zbiorach muzycznych Wielkopolski. Charakterystyka i katalog tematyczny 

 

Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Promotor / Thesis Supervisor: dr hab. Alina Mądry
Aktualizacja: 22.09.2017