mgr Dominika Stopczańska


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Muzykologii
ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań


DYŻURY / OFFICE HOURS

pokój 2.52 / Room 2.52


Praca magisterska / Master's Thesis: Alternatywna koncepcja wykonania muzyki dawnej na przykładzie działalności zespołu Oni Wytars

Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Promotor / Thesis Supervisor: prof. dr hab. Bożena Muszkalska
Aktualizacja: 22.09.2017